Zadania i czynności robocze

Głównym zadaniem analityka finansowego jest wspomaganie procesu podejmowania decyzji dotyczących kapitału danej firmy, czyli jej środków finansowych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku nie podejmuje decyzji samodzielnie, ale przygotowuje analizy, opracowuje warianty rozwiązań, przedstawia ich krytyczną ocenę oraz proponuje rozwiązania końcowe.

2Analityk finansowy Elbląg bada nie tylko wyniki finansowe będące efektem dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim przygotowuje prognozy i przewidywania krótko i długoterminowe. Analizy te wykonuje się w kilku wariantach, a stosowane techniki symulacyjne umożliwiają przewidzenie efektu końcowego przygotowanych propozycji. To dzięki tej kompleksowej ocenie zagadnienia, osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych są w stanie podjąć najlepsze, ich zdaniem, decyzje.

W celu przygotowania dogłębnej analizy danego zagadnienia gospodarczego, analityk finansowy musi zebrać jak najwięcej informacji związanych z tym problemem. Podstawowym źródłem informacji dla analityka są biuletyny informacyjne dla służb finansowo-księgowych, raporty spółek giełdowych, prospekty emisyjne spółek, roczniki statystyczne, raporty finansowe, biuletyny ekonomiczne czy Internet. Większość źródeł, z których korzysta analityk, zawiera informacje przedstawione w formie tabel, wykresów, zestawień i sprawozdań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *