Wymogi co do pomieszczeń pracy

Zagrożenia w zawodzie analityka finansowego związane są przede wszystkim z biurowym charakterem tego stanowiska pracy, analityk finansowy Chorzów. Aby jak najbardziej zminimalizować szkodliwy wpływ warunków zatrudnienia na osoby wykonujące zawód analityka, każda firma powinna przestrzegać podstawowych zasad BHP związanych z pomieszczeniami, w których wykonuje się pracę biurową.

11Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności powierzchnia pomieszczeń pracy i ich wysokość powinny być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach.

Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy (tj. tych,  w których pracownicy  przebywają powyżej 4 godzin) powinno przypadać co najmniej 13 metrów sześciennych wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 metry kwadratowej  wolnej powierzchni podłogi. Co więcej, Wysokość pomieszczeń stałej pracy nie może być mniejsza niż 2,5 m w świetle jeżeli w pomieszczeniach tych nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Pomieszczenia pracy powinny być oświetlone światłem dziennym oraz światłem elektrycznym (spełniającym wymagania określone w polskich normach), a okna w pomieszczeniach pracy powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy.

W pomieszczeniach pracy należy utrzymywać temperaturę nie niższą niż 18°C oraz zapewnić odpowiednią wentylację lub klimatyzację (urządzenia wentylacji mechanicznej powinny być tak instalowane, aby strumień powietrza nie był kierowany bezpośrednio na stanowiska pracy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *