Wymogi co do pomieszczeń pracy

Zagrożenia w zawodzie analityka finansowego związane są przede wszystkim z biurowym charakterem tego stanowiska pracy, analityk finansowy Chorzów. Aby jak najbardziej zminimalizować szkodliwy wpływ warunków zatrudnienia na osoby wykonujące zawód analityka, każda firma powinna przestrzegać podstawowych zasad BHP związanych z pomieszczeniami, w których wykonuje się pracę biurową.

11Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności powierzchnia pomieszczeń pracy i ich wysokość powinny być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach.

Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy (tj. tych,  w których pracownicy  przebywają powyżej 4 godzin) powinno przypadać co najmniej 13 metrów sześciennych wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 metry kwadratowej  wolnej powierzchni podłogi. Co więcej, Wysokość pomieszczeń stałej pracy nie może być mniejsza niż 2,5 m w świetle jeżeli w pomieszczeniach tych nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Pomieszczenia pracy powinny być oświetlone światłem dziennym oraz światłem elektrycznym (spełniającym wymagania określone w polskich normach), a okna w pomieszczeniach pracy powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy.

W pomieszczeniach pracy należy utrzymywać temperaturę nie niższą niż 18°C oraz zapewnić odpowiednią wentylację lub klimatyzację (urządzenia wentylacji mechanicznej powinny być tak instalowane, aby strumień powietrza nie był kierowany bezpośrednio na stanowiska pracy).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *