Wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne

4Wymagania psychologiczne

Jako, że analityk finansowy zajmuje się liczbami, tabelami, zestawieniami i analizami dotyczącymi zjawisk ekonomiczno-gospodarczych, pracownik ten powinien posiadać zainteresowania naukowe, menedżerskie, urzędnicze i częściowo techniczne. Analityk, wykonując swoje obowiązki, dość często musi się kontaktować z innymi osobami, dlatego niezbędna jest umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi, otwartość i komunikatywność. Nie bez znaczenia jest również umiejętność przekonywania i zachowania niezależności własnych poglądów i opinii.

Jeśli praca analityka wykonywana jest w zespole, to ważna jest również umiejętność pracy w zespole i umiejętność słuchania. Dobry analityk finansowy Kielce cechuje się samokontrolą, odpowiedzialnością emocjonalną, uporem, konsekwencją i opanowaniem. Wykonywanie tej pracy daje możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie różnych dziedzin nauki, zachodzących zjawisk społeczno-gospodarczych, a tym samym ciągłego rozwijania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Praca analityka jest pracą lekką, jako, że jej wykonywanie związane jest z obowiązkami biurowymi. Nie ma żadnych przeciwwskazań wiekowych do jej podjęcia, a zawód ten mogą wykonywać również osoby niepełnosprawne ruchowo w obrębie dolnej części ciała. Przeciwwskazaniem są wady wzroku niepoddające się korekcji, choroby psychiczne oraz zaburzenia w zakresie ruchu kończyn górnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *