Środowisko pracy

Środowisko pracy analityka finansowego podzielić można na materialne środowisko pracy, warunki społeczne i warunki organizacyjne. Poniżej przedstawiono i pokrótce omówiono każdy z tych elementów, analityk finansowy Poznań.

3MATERIALNE ŚRODOWISKO PRACY

Praca analityka jest zajęciem typowo biurowym, bowiem większość czasu pracy spędza się w pomieszczeniu zamkniętym przy komputerze. Trudno spodziewać się czegoś innego po zawodzie, który związany jest ze światem liczb, obliczeń, tabel, zestawień, sprawozdań, wykresów i analiz. Wielogodzinna praca przed monitorem komputera, nierzadko realizowana przy sztucznym oświetleniu, może powodować przemęczenie oczu i problemy ze wzrokiem. Równie męczące może być długotrwałe siedzenie przy biurku i praca w niewygodnej pozycji powodującej nadmierne obciążenie kręgosłupa.

WARUNKI SPOŁECZNE

Analityk finansowy pracuje samodzielnie nad otrzymanym zadaniem, co nadaje jego pracy charakter indywidualny. Mimo to, w zależności od wielkości instytucji, w której ten pracownik jest zatrudniony oraz jego zakresu obowiązków, analityk może również pracować w zespole kilku lub kilkunastu osób. W takiej sytuacji zespół analityków wymienia się informacjami i konsultuje w sprawach zawodowych, co nadaje jego pracy charakter zespołowy. W swej pracy analityk finansowy w dużym stopniu komunikuje się werbalnie z innymi pracownikami, a zestawienia i analizy wykonuje w formie pisemnej. Mimo, że praca analityka wymaga intensywnych kontaktów z ludźmi, jej informacyjny charakter nie wywołuje sytuacji konfliktowych.

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Analityk finansowy pracuje od 8 do 12 godzin dziennie, często samodzielnie ustalając czas pracy. Analityk nie pracuje w niedzielę i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Rzadko wyjeżdża w podróże służbowe, a jeśli już, to na małe odległości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *