O liście motywacyjnym

List motywacyjny na stanowisko analityka finansowego powinien być dokumentem napisanym niemal perfekcyjnie, gdyż na jego podstawie pracodawca oceni czy dany kandydat zasługuje na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, czy nie, analityk finansowy Katowice. Inną nazwą listu motywacyjnego jest podanie o pracę, a w podaniu tym należy zawrzeć informacje dotyczące:

  • stanowiska pracy bądź obszaru zawodowego, jakimi jesteśmy zainteresowani,
  • przyczyn ubiegania się o daną pracę,
  • przyczyn dla których uważamy, że to właśnie nas należy zatrudnić.

35List motywacyjny stanowi zatem okazję do udowodnienia pracodawcy naszych zalet.  Dobrze napisane podanie o pracę powinno zawierać:

  • dane osobowe i datę (imię, nazwisko, adres, numer telefonu – umieszczone w lewym górnym rogu, data – umieszczona w prawym górnym rogu),
  • nazwę adresata – imię, nazwisko i tytuł,
  • zwrot grzecznościowy (Szanowna Pani/Szanowny Panie/Szanowni Państwo)
  • część zasadniczą.

List motywacyjny na stanowisko analityka finansowego powinien być jednostronicowy, sporządzony na białym papierze w formacie A4. Dokument ten powinien nawiązywać bezpośrednio do stanowiska lub obszaru zawodowego, który nas interesuje, powinien również zawierać nasze dane osobowe i adres. List powinien być konkretny, zwięzły i czytelnie napisany, skonstruowany przy użyciu krótkich zdań. Niezbędnym elementem jest własnoręczny podpis na końcu podania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *