Metody analizy finansowej

Metoda analizy finansowej jest sposobem badania stanu i wyników finansowych przedsiębiorstwa. W analizie tej stosuje się zarówno metody własne, specyficzne, jak i metody przyjęte z innych dyscyplin, przystosowane do badań analitycznych. Istnieje wiele kryteriów analizy finansowej. Biorąc pod uwagę zakres metod jakich możemy użyć w badaniu danego przedmiotu, wyróżniamy analizę elementarną, funkcyjną i logiczną.

95Analiza elementarna polega na rozłożeniu badanego obiektu na poszczególne elementy. W tej metodzie nie podnosi się kwestii wzajemnych związków między elementami obiektu.

Analiza funkcyjna stosowana jest tam, gdzie po wyodrębnieniu elementów przedmiotu, uwzględnia się związki między tymi składnikami.

Analiza logiczna po rozłożeniu przedmiotu na części składowe, uwzględnia istniejące między nimi związki

Wśród metod wyznaczających kolejność prac analitycznych, znajdują się metody indukcyjne i dedukcyjne. Metoda indukcyjna, zwana także metodą scalania, polega na przejściu w badaniach analitycznych od:

  •     zjawisk szczegółowych do ogólnych,
  •     od czynników do wyników, na które czynniki te miały wpływ,
  •     od przyczyn do skutków.

Pozwala ona na uzyskanie dokładnej i pełnej informacji analitycznej o działalności przedsiębiorstwa, przy dość dużej obiektywności wyników.

Metoda dedukcyjna stanowi odwrotność metody indukcyjnej. Charakteryzuje się ona odwrotnym kierunkiem badań, w którym przechodzi się od:

  •     zjawisk ogólnych do szczegółowych,
  •     od wyniku do czynników, które go tworzyły,
  •     od skutków do przyczyn.

Początkowym etapem w analizie przy pomocy tej metody jest ocena syntetycznych wskaźników, charakteryzujących całokształt działalności przedsiębiorstwa. Umożliwia to już na wstępie zajęcie stanowiska co do ostatecznych wyników działalności. Później w zależności od potrzeb, można skoncentrować badania na czynnikach decydujących o kształcie wyniku przedsiębiorstwa, analityk finansowy Zawiercie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *