Analiza finansowa

Analityk finansowy Siemianowice Śląskie to osoba odpowiedzialna za wykonywanie analiz finansowych dla danej firmy, przedsiębiorstwa lub ogólnie zleceniodawcy. Analiza finansowa to element analizy ekonomicznej stanowiącej filar analizy działalności przedsiębiorstwa. Zadaniem analizy finansowej jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej i wynikach uzyskiwanych przez dane przedsiębiorstwo, niezbędnych do prawidłowej realizacji procesu zarządzania.

46W skład analizy finansowej wchodzą między innymi: analiza sprawozdań finansowych, ustalenie i ocena przepływów pieniężnych, analiza czynników kształtujących wynik finansowy oraz ustalenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, w szczególności odnośnie: płynności, zadłużenia, aktywności, obrotowości, efektywności.

Proces analizy finansowej prowadzony jest na podstawie danych ilościowych, a obejmuje przede wszystkim ocenę oraz interpretację różnych wielkości. Analiza zajmuje się relacjami między wielkościami ekonomicznymi oraz zmianami w czasie tych wielkości i ich wzajemnych relacji. Źródłem danych wykorzystywanych w analizie są materiały ewidencyjne: sprawozdania finansowe, dane księgowe, kalkulacje, wyniki poprzednich analiz, a także inne dokumenty obrazujące działalność przedsiębiorstwa. Ponadto, w analizie korzysta się z innych źródeł informacji, takich jak: protokoły zarządu, protokoły pokontrolne oraz materiały zewnętrzne informujące o przedsiębiorstwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *