Analityk finansowy

5 Metod rachunkowości

Opublikowano: 3 lutego 2017

Jakby zastanowić się nad tym, co stanowi podstawę wiedzy rachunkowej od razu nasuwają 5 metod rachunkowościsię metody, zwane również zasadami rachunkowości. To dzięki nim jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć rachunkowość.

  1. Metoda podmiotowa oznacza, że każde przedsiębiorstwo traktujemy jako odrębny podmiot. Wszystkie zatem zdarzenia finansowe dokonywane są z punktu widzenia tylko danej jednostki. Dlatego wszystkie pomiary, zapisy księgowe oraz sprawozdania finansowe rejestrujemy tylko dla jednej firmy. Jeśli posiadamy drugą firmę, to wszystkie zapisy jej dotyczące rejestrujemy osobno.
  2. Metoda bilansowa to ogólnie przyjęte podejście do rachunkowości, które mówi, że każde zjawisko powinno być zarejestrowane w dwojaki sposób: aktywów i pasywów. Jeśli dokonujemy zakupu jakiegoś sprzętu do naszej firmy – z jednej strony zaopatrujemy się w środek trwały, ale z drugiej – musieliśmy wyłożyć na niego pieniądze, bądź otrzymać kredyt – dlatego mamy zobowiązanie. Z jednej strony majątek, a z drugiej – źródło finansowania.
  3. Metoda momentu sprawozdawczego oznacza, że sprawozdania finansowe przygotowuje się za dany okres w konkretnym dniu. Np. za okres sprawozdawczy bierzemy rok kalendarzowy, a nasz dzień bilansowy, w którym sporządzamy sprawozdanie finansowe to ostatni dzień roku, czyli 31 grudnia. Daje nam to bardzo precyzyjną informację, jaką wielkością zasobów dysponujemy oraz jakie są rozmiary procesów gospodarczych na dany dzień.
  4. Metoda grupowania polega na tym, że zjawiska finansowe grupujemy bazując na zakładowym planie kont. Grupujemy osobno wszystkie aktywa, koszty według rodzajów. Klasyfikacja powinna odzwierciedlać treść ekonomiczną. A wszystko po to, żebyśmy łatwo mogli odwołać się do konkretnych zjawisk finansowych.
  5. Metoda wyceny jest najprostsza i oznacza dokładnie tyle, że w rachunkowości ujmujemy tylko takie zdarzenia, które można wyrazić w jednostkach pieniężnych.

To dzięki nim w logiczny sposób osoby pracujące na różnych stanowiskach, począwszy od Analityka Finansowego poprzez Księgowego i na Kierowniku Działu Księgowości skończywszy, są w stanie zrozumieć wszystkie zapisy księgowe, nawet te najbardziej zaawansowane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *