Analityk finansowy

Bilans – Aktywa i Pasywa

Opublikowano: 26 stycznia 2017

bilans aktywa pasywaBilans jest jednym z najbogatszych źródeł informacji, wykorzystywanych do przeprowadzenia analizy finansowej. Potrafi przedstawić realnie i obrazowo sytuację finansową firmy. Jak najlepiej przedstawić definicję bilansu? Oczywiście na przykładzie.

Każde przedsiębiorstwo do funkcjonowania potrzebuje zasobów, dzięki którym jest w stanie utrzymywać swoją działalność. Dla zakładu produkcyjnego będą to m.in: sprzęt produkcyjny, materiały produkcyjne, zapasy towaru. W sklepie będziemy mieć do czynienia z kasami fiskalnymi, towarem wystawionym do sprzedaży oraz tym przechowywanym w magazynie, wózki widłowe do rozwożenia towaru, wagi, czytniki kodu. W biurze będziemy mieć do czynienia np. z gruntem, sprzętem komputerowym ale również z licencjami, programami komputerowymi czy też z know-how a nawet papierami wartościowymi długoterminowymi. Wszelkie zatem niematerialne, rzeczowe czy też pieniężne postacie majątku nazywamy aktywami.

Żeby wszelkie ww. zasoby były możliwe do nabycia, firma musi dysponować środkami finansowymi. Źródeł finansowania aktywów jest wiele, np. wkład finansowy własny, kredyty, środki finansowe zarobione w poprzednich latach działalności. Wszelkie źródła finansowania nazywamy pasywami.

Aktywa dzielą się na trwałe i obrotowe, określamy je biorąc pod uwagę czas, w którym firma zamierza wykorzystać te zasoby. Pasywa natomiast na kapitał własny oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Zobowiązania dzielą się na krótkoterminowe i długoterminowe – w zależności od tego czy zostaną uregulowane w trakcie roku czy też po jego upływie.

2 komentarze o “Bilans – Aktywa i Pasywa

  1. Tadek

    Bardzo obrazowo opisane. Myślę, że nawet laik zrozumie co to aktywa i pasywa 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *