Analityk finansowy

Co potrzeba

Opublikowano: 7 kwietnia 2014

Aby sprawdzić się w zawodzie analityka finansowego należy doskonale orientować się w rachunkowości finansowej, w zarządzaniu i zasadach controllingu. Co więcej, nie obejdzie się również bez umiejętności opracowywania odpowiednich analiz i pracy na rozbudowanych bazach danych. Pracodawca wymaga również zdolności organizacyjnych, umiejętności rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia.

6Zawód analityka finansowego opiera się na dokładnej analizie pozyskanych informacji, dlatego ważna jest w nim wnikliwość i dociekliwość gwarantująca znalezienie wszystkich niezbędnych danych. Analityk finansowy Włocławek powinien odznaczać się dokładnością, sumiennością i systematycznością, a podczas planowania rozwoju finansowego przedsiębiorstwa przyda się również kreatywność i otwartość na innowacyjne rozwiązania. Analitykowi nie może zabraknąć odporności na stres, ponieważ spoczywa na nim bardzo duża odpowiedzialność za funkcjonowanie firmy.

Wśród pozostałych wymagań znajdzie się biegła znajomość języka angielskiego, jako podstawowego środka komunikacji świata finansów oraz dobra znajomość programów komputerowych z pakietu MS Office i oprogramowania bazodanowego.  Analityk musi odznaczać się gotowością do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zarówno przez udział w szkoleniach doskonalących, jak i systematyczną lekturę odpowiednich artykułów i książek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *